Мемлекеттік сатып алу хабарландырулары

Сатып алу тәсіліМемлекеттік сатып алу атауыБайқау сұратуымен немесе баға ұсыныстарымен конвертті ұсынатын уақыты пен мерзіміБаға ұсыныстарын ұсынатын ақтық мерзіміБайқау сұратуларын ұсынатын ақтық мерзімі
БайқауГосударственные закупки оборудования для Учебного центра способом конкурса 27.04.2010 16:1528.05.2010 10:00

Кері қарай

Хабарландырудың толық мәтіні:

Конкурс тәсілімен Оқу орталыққа арналған жабдықтар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Хабарландыру Алматы қ. «27» сәуір 2010 жыл Ұйымдастырушы: «Метрополитен» Мемлекеттік Коммуналдық Кәсіпорын мемлекеттік сатып алу бөлімі, мекен-жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Панфилов көш., 84. Тел. 8(727) 396-87-56. e-mail: al_metro@mail.ru Оқу орталыққа арналған жабдықтар мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды: №1 Лот. Атауы - «Көпқызметтік құрал»*; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №2 Лот. Атауы - ««Цифрлы фотокамера»»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №3 Лот. Атауы - «Ноутбук»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №4 Лот. Атауы - «Видеопроектор»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №5 Лот. Атауы - «Мосыдағы экран»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №6 Лот. Атауы - «Бор тақтайы»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. *Сатып алынатын тауарлардың және көрсетілетін қызметтердің толық тізбесі, олардың саны мен егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігі конкурстық құжаттамада көрсетілген. Конкурсқа «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі. 2010 жылғы «27» мамырдың сағат 12.00 дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: Алматы қ., Панфилов көш., 84, бөлме №707 сағат 09.00-дан 17.00-ге дейін және/немесе www.metroalmaty.kz сайтынан алуға болады. Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Метрополитен» КМК мемлекеттік сатып алу бөліміне мына мекен-жай бойынша Алматы қ., Панфилов көш., 84, бөлме №707 тапсыру(жіберу) қажет. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2010 жылғы «28» мамырдың сағат 10.00 дейін. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2010 жылғы «28» мамырдың сағат 12.00-де мына мекен-жай бойынша Алматы қ., Панфилов көш., 84, 5-ші қабаттың галереясында ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(727)396-87-56. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі Аханова Меруерт Кыдырбековна – мемлекеттік сатып алу бөлімінің маманы, б.т. 8(727) 396-87-56. Объявление о проведении государственных закупок оборудования для Учебного центра способом конкурса г. Алматы «27» апреля 2010 года Организатор: отдел государственных закупок Коммунальное Государственное Предприятие «Метрополитен», находящееся по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 84. Тел. 8(727) 396-87-56 e-mail: al_metro@mail.ru Объявляет о проведении конкурса по государственным закупкам оборудования для Учебного центра способом конкурса: Лот №1 Наименование - «Многофункциональное устройство»*; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №2 Наименование - «Фотокамера цифровая»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №3 Наименование - «Ноутбук»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №4 Наименование - «Видеопроектор»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №5 Наименование - «Экран на треноге»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №6 Наименование - «Доска меловая»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. *Полный перечень закупаемых товаров и услуг, их количество и подробная спецификация указаны в конкурсной документации. К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 12.00 часов «27» мая 2010 года включительно по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84, 7 этаж, комната № 707 с 09.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.metroalmaty.kz Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в отдел государственных закупок КГП «Метрополитен» по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84, 7 этаж, комната № 707. Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10.00 часов «28» мая 2010 года включительно. Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 12.00 часов «28» мая 2010 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84, галерея 5-го этажа. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 396-87-56 Уполномоченный представитель организатора государственных закупок товаров, работ, услуг Аханова Меруерт Кыдырбековна - специалист отдела государственных закупок, к.т. 8(727) 396-87-56 Уполномоченный представитель Заказчика А.А.Ибрагимов исп. Аханова М.К.

Қосымша файлдарға қол жеткізу үшін Сізге тіркелу қажет

КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2023